online-ontslagjuristen.nl

Bepaalde tijd

Bepaalde tijd

Als een medewerker in dienst treedt, wordt door de werkgever vaak in eerste instantie een overeenkomst aangeboden voor een korte, bepaalde tijd. Meestal is dat een tijdvak van 3 of 6 maanden of een jaar.

Die periode wordt vaak gezien als een soort proefperiode. Omdat een wettelijke proeftijd bij een overeenkomst van 2 jaren of minder slechts een maand mag duren, nemen werkgevers vaak hun toevlucht tot een contract voor een korte periode van een aantal maanden.

Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om oneindig kortere contracten aan te bieden. Om te voorkomen dat een werkgever een werknemer te lang in onzekerheid laat, heeft de overheid een maximum gesteld aan het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de totale duur daarvan.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag nog slechts driemaal achtereen worden overeengekomen en/of voor een periode van maximaal drie jaar, men noemt dat het z.g. drie-uit-drie beginsel.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd biedt duidelijkheid. Weliswaar is het niet zeker dat de overeenkomst na het einde van de overeengekomen tijd zal worden verlengd, maar de werknemer weet wel van de eerste tot de laatste dag waar hij aan toe is.

Tussentijdse beëindiging is, behalve met wederzijds goedvinden, vrijwel onmogelijk.

 

 
Volg ons op Twitter!
Connect met ons op LinkedIn